fbpx
OK Kwaliteit

Als zorgverlener mag u van mij kwaliteit verwachten. Om deze reden voldoe ik ook volledig aan de regels van Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) en Wet Toetreding Zorg Aanbieders (WTZA).

Hieronder is het kwaliteitsproces beschreven dat u van mij mag verwachten inclusief het klachten- en incidentenproces.

Mocht u verder vragen hebben, dan verneem ik dat graag van u.

Professionaliteit

 • Uw masseur voert alleen behandelingen uit waarvoor hij gecertificeerd/gediplomeerd is.
  Het NGS wellnessmassage en NGS sportmassage diploma staat ook voor continue op de hoogte blijven en professioneel blijven ontwikkelen op het vakgebied.

Cliëntendossier

NGS clientendossier

Voor elke cliënt met een zorgvraag wordt een cliëntendossier bijgehouden. In dit cliëntendossier wordt bijgehouden wat de klachten zijn en wat er per behandeling is uitgevoerd om te klacht te verminderen. Om deze reden is er bij een zorgvraag altijd een inspectie noodzakelijk voordat er aan de behandeling wordt begonnen.

Voor cliënten die een ontspanningsmassage willen of een sederende sportmassage wordt geen cliëntendossier opgesteld. Alleen beschrijving van de activiteiten worden vastgelegd.

Het cliëntendossier is alleen toegankelijk voor de masseur. De cliënt kan op verzoek alle informatie inzien. Op verzoek kan het dossier gereed worden gemaakt om die door de cliënt te delen met een andere zorgverlener.

De inhoud of medische informatie wordt niet gedeeld met derden zonder nadrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Doorverwijzen

Indien de masseur het gevoel heeft dat hij de cliënt niet de juiste zorg kan verlenen om de klacht te verminderen dan zal hij de betrokkene doorverwijzen naar een fysiotherapeut, dokter of een andere zorgverlener.

Om een optimale zorgverlening te geven heeft Sportmassage Harderwijk samenwerking met fysiotherapie Sport & Spine.

Indien u voor uw zorgvraag onder behandeling bent bij een andere zorgverlener, zoals een huisarts, dan dient u toestemming te vragen van de zorgverlener om te mogen worden behandeld. Dit is noodzakelijk om te zorgen dat u optimale dienstverlening krijgt van de zorgverleners en dat de behandelingen elkaar niet tegenwerken.

Enquête

Om zeker te zijn dat Sportmassage Harderwijk de gewenste kwaliteit levert zal bij 1 op de 5 cliënten gevraagd worden om anoniem een kwaliteitsenquête in te vullen. Het doel van de enquête is om kijken welke onderwerpen verbeterd kunnen worden.

Ook worden cliënten gevraagd om Sportmassage Harderwijk te beoordelen via internet. Hierbij wordt verzocht een eerlijke waardering te geven zonder enige richtinggevende stimulatie.

Incidenten registratie

Ondanks de aandacht op kwaliteit kan het voorkomen dat er incidenten ontstaan.
Elke incident, hoe groot en klein ook wordt geregistreerd. Van elk incident wordt bekeken welke mitigerende maatregel genomen kan worden om een dergelijke incident in te toekomst te voorkomen.

Van elk incident waar een cliënt bij betrokken is, zal de cliënt worden geïnformeerd over de genomen mitigerende maatregel. Indien een cliënt ernstige gevolgen zou kunnen ondervinden van een incident, zal er een melding naar Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) worden gedaan.

Klachtenregeling

U heeft het recht om uw klacht te uiten en mag verwachten dat er serieus met uw klacht wordt omgegaan.

 1. Indien u ontevreden bent, een klacht heeft dan kunt u die altijd beste met uw masseur
  Graag ontvang ik uw klacht op papier of via de e-mail
 2. Wij zullen dan een afspraak maken en gezamenlijk de klacht doorspreken en kijken wat ik voor u kan betekenen.
 3. U mag van mij verwachten dat de klacht en de afhandeling hier van op papier wordt gezet voor uw en mijn registratie.
 4. Mocht u niet tevreden zijn, dan kunt u contact opnemen met de NGS klachtencommissie / NGS WKKGZ klachtencommissie afhankelijk van de behandeling.
  De contactgegevens ontvangt u in het initiële klachtengesprek.
 5. De klachtencommissie reageert uiterlijk binnen 6 weken, met een eventuele verlenging van 4 weken op uw klacht.
 6. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor u als client en voor mij als masseur.

Privacy

Sportmassage Harderwijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacy policy wordt een heldere en transparante informatie gegeven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Corona regels

Tijdens COVID zijn er maatregelen om verantwoord te kunnen masseren. Deze regels die Sportmassage Harderwijk volgt zijn hier te lezen.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermisbruik

Een situatie van mogelijke herkennen van kindermisbruik kan geen sprake, aangezien de minimale leeftijd van de cliënten 18 jaar is.

Indien er enige verdenking is van mogelijk huiselijk geweld bij een cliënt, dan wordt hier door de masseur actie genomen conform meldcode Huiselijk geweld

[instagram-feed]