fbpx

Monnikkapspier

De m. trapezius is een grote spier die vanaf de achterkant van het hoofd richting de schouder en van daaruit naar de middenrug loopt. Deze spier heeft de vorm van een ruit. De Nederlandse naam ‘monnikskapspier’ verwijst naar de kap die monniken dragen.

De trapezium bestaat uit 3 delen.
Het bovenste deel ’trapezius pars descendens’ is belangrijk bij het heffen en naar achter trekken van de schouders, maar ook voor het draaien en kantelen van het hoofd.

Het middelste deel ‘ trapezius per transversa’ is voor het opstrekken van de borstwervelkolom om de schouderbladen naar elkaar toe te bewegen.

Het onderste deel ‘ trapezius ascendend’ zorgen dat het schouderblad tegen de ribbenkast wordt gehouden.

Trapezius Origo:

 • Os oscipitale
 • Lig. Nuchae
 • Processus spinosi C7 – TH 12

Trapezius Inserti:

 • Pars descendens : Laterale deel van de clavicula
 • Pars transversa : Acromion
 • Pars ascendend. : Spina scapula

m. trapezius
m Trapezius

Functie bij gefixeerd hoofd en wervelkolom:

Gehele spier – Schouderblad

 • Rectractie scapula Schouderblad naar achteren trekken

Pars descendens

 • Elevatie scapula Schouderblad optrekken
 • Exorotatie scapula Schouderblad naar buiten draaien. Gebruikt bij dragen van zware lasten met de arm.

Pars Tranversa

 • Retractie scapula. Schouderblad naar achteren trekken. Fixeert de schouderbladen tegen de romp (bijv bij steunen op de armen)

Functie bij gefixeerde scapula:

Dubbelzijdig

 • Retroflexie hoofd Hoofd naar achteren bewegen
 • Heterolaterale rotatie hoofd. Hoofd draaien aan de tegenovergestelde zijde

Pars descendens

 • Retroflexie hoofd en halswervelkolom. Hoofd en hals naar achteren bewegen

Palpatie trapezius

 • Descendens in lig: vragen hoofd op te tillen.
 • Transversus in lig: door schouders van tafel op te tillen (retractie).
 • Ascendens in lig: vragen om armen voor zich uit te strekken, of depressie schouders.

Andere wijze:

 • De betrokkene haakt de vingers van zijn ene hand in die van de andere hand. Vervolgens trekt hij met kracht de handen “uiteen”.
  • Descendens: Als hij deze beweging maakt met zijn handen schuin boven het hoofd, dan spant de pars descendens aan.
  • Transversus: Wordt de beweging gemaakt met de handen op borsthoogte, dan spant de pars transversus aan.
  • Ascendens: Met de handen ter hoogte van de buik, spant de pars ascendens aan.

Trapezius op lengte:

 • <to do>

Hoe de Trapezius trainen:

Pars descendens

 • Deadlift
 • Shrugs

Pars transversa

 • Barbell row
 • Reverse dumbbell ryes

Pars ascendend

 • Pull up
 • Latt pull down

Meer info / Bronvermelding

[instagram-feed]